Skip to main content

.

About this collection

Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi

Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi, Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi’nin (GABAM) İstanbul’daki Bizans anıtlarına ait bir dijijal fotoğraf arşivi oluşturma projesidir. Arşivin çekirdeğini Tarihi Yarımada’daki anıtlar oluşturmaktadır. Profesyonel fotoğrafçılar anıtları en uygun hava, ışık ve çevresel şartlarda fotoğraflamak için çeşitli defalar yapıları ziyaret ettiler. Arşiv, anıtların görülebilen tüm iç ve dış cepheleri ile duvar resminden mozaiğe, yazıttan sütun başlığına kadar geniş bir yelpazedeki detaylara ait fotoğrafları içermektedir. İmkân olduğu durumda anıtın mevcut kentsel doku içindeki konumu hakkında fikir vermesi için drone kullanılarak hava fotoğrafları çekildi. Yeni fotoğrafların eklenmesi ile arşiv geliştirilmeye devam edecektir.


The Byzantine Monuments Photographs Archive

The Byzantine Monuments Photographs Archive is an ongoing project by Koç University Stavros Niarchos Foundation Center for Late Antique and Byzantine Studies (GABAM) to create a digital photographic archive of Byzantine monuments in Istanbul. The core of the archive is made up of monuments found across the Historic Peninsula. Professional photographers have made several visits to each monument to photograph the buildings under the most ideal weather, light and environmental conditions. The archive includes photographs of all visible exterior and interior facades of each monument, and covers a wide range of details from wall paintings to mosaics, and from inscriptions to capitals. Where possible aerial drone photography has been used to document the monument’s location within the current urban environment. The archive will continue to grow as new photographs of the monuments are added.

 
Select the collections to add or remove from your search
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
OK